Els nostres serveis

Serveis

01.

Interés comú

Defensar els interessos de les empreses del sector.

02.

Intrusisme

Lluitar al màxim possible, contre l’intrusisme.

03.

Imatge

Reforçar i millorar l’imatge interna com també externa del sector.

04.

Economies d'escala

Promoure actuacions per la millora de les economies d’escala de les empreses.

05.

Interlocutors

Ser l´interlocutor amb els clients per la millora de la operativa i oferir un servei conjunt d’excel·lència a tots els usuaris.

06.

Representació

Ser el representant i portaveu davant de les institucions i administracions públiques.

07.

Sistema

Treballar per un sistema d’assistència en carretera útil pels usuaris i adequat a la legislació vigent.

08.

Formació

Fomentar la formació tècnica i professional dels associats.

09.

Assessorament

Assessorament en matèries de transport i sancions.

10.

Bé comú

Vetllar pel compliment dels associats de les normes i objectius de l´associació.